วันอังคารที่ 21 พฤษภาคม พ.ศ. 2556

สำนักบริหารงานศิลปวัฒนธรรม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย


สำนักบริหารศิลปวัฒนธรรม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
OFFICE OF ART  AND  CULTURAL CHULALONGKORN UNIVERSITY
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ให้ความสำคัญกับงานด้านศิลปวัฒนธรรม และถือเป็นหนึ่งในพันธกิจหลักของมหาวิทยาลัย ที่จะต้องทำนุบำรุง รักษา และพัฒนา ให้มีความก้าวหน้าและยั่งยืน เริ่มต้นขึ้นขึ้นจากมติสภาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๔๖๓ ในปีพ.ศ. ๒๕๒๘ ให้จัดตั้ง“ศูนย์ส่งเสริมวัฒนธรรมแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย” และดำเนินงานมากกว่า ๒๕ ปี ปัจจุบันได้ปรับโครงสร้างหน่วยงานใหม่ภายใต้ชื่อ สำนักบริหารศิลปวัฒนธรรม โดยมีภาระหน้าที่ในการขับเคลื่อนและดำเนินการตามพันธกิจด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมของมหาวิทยาลัย การอนุรักษ์ พัฒนา สร้างองค์ความรู้ ส่งเสริมและเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม เพื่อให้มหาวิทยาลัยเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมของนิสิต คณาจารย์ และสังคม ตลอดจนเป็นหน่วยงานหลักในการเก็บและจัดการด้านข้อมูลศิลปวัฒนธรรมของมหาวิทยาลัย  


1 ความคิดเห็น:

  1. ความคิดเห็นนี้ถูกลบโดยผู้ดูแลระบบของบล็อก

    ตอบลบ