วันอังคารที่ 27 สิงหาคม พ.ศ. 2556

รายการแสดงดนตรีไทยประจำปี ๒๕๕๖ 

ซีดีเพลงที่ระลึกแจกสำหรับผู้มาชมการแสดง

 

งานคล้ายวันประสูติพระราชชายาเจ้าดารารัศมี ๒๖ สิงหาคม ๒๕๕๖


วันคล้ายวันประสูติพระราชชายาเจ้าดารารัศมี
๒๖ สิงหาคม ๒๕๕๖


พิธีเปิดนิทรรศการเรื่อง บุคคลในพระประวัติพระราชชายาเจ้าดารารัศมี


วันพฤหัสบดีที่ 15 สิงหาคม พ.ศ. 2556                                                            
                                                          ทิวทัศน์สะพานอัษฎางค์

แผนที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยสำนักบริหารศิลปวัฒนธรรม