วันพุธที่ 11 มีนาคม พ.ศ. 2558

นิทรรศการ                                  "Truthful Energy"
ศิลปิน                                        Young Ji Kim
ลักษณะงาน                                 สีอะคลีลิคบนผ้าใบ
ระยะเวลาที่จัดแสดง                      17 มีนาคม – 19 เมษายน 2558
ห้องนิทรรศการ                             ห้องนิทรรศการชั้น 1 ห้อง1
ติดต่อศิลปิน                                089 9697511
แนวความคิด
TRUTHFUL ENERGY
Immersed in Bangkok’s energetic melting pot and interacting with a group of highly diverse individuals, Korean artist Young Ji Kim attracts peoples’ brightest spirits.  These spirits are captured in her works of “Truthful Energy”, where she portrays the manifestation of pure-heartedness, positivity, dynamism, and confidence of each individual. We do not find truthful energy and emotional exuberance in ordinary circumstances, but merely in environments filled with infinite positivity, genuine love, and freedom from social judgments.  Young Ji innately cultivates these rare environments, which ultimately spark moments of catharsis.
Synergizing her dynamic abstract work with the human portrait, Young Ji combines these two components to exude a collaborative force that leaves a striking impression.The highly saturated colors in the background depict both the artist’s and the characters’ fearlessness in their expressions, illuminating the purity of their energies.  We are left mesmerized by the radiation of emotional discharge.  Simultaneously, Young Ji recreates the expression of the character as she continues to explore the realm between pop and impressionist portrait styles.
Young Ji Kimศิลปินชาวเกาหลี มีความสนใจในอารมณ์ความรู้สึกที่จัดจ้านของคนกรุงเทพฯ  มหานครอันเป็นสถานที่รวบรวมความหลายหลากทางความคิดและอารมณ์ของปัจเจกบุคคล  เธอจึงหยิบยกเอาอารมณ์ความรู้สึกของผู้คนที่เธอพบเห็นหรือมีปฏิสัมพันธ์ด้วยมาไว้ในผลงานชุด “Truthful Energy” ซึ่งแสดงให้เห็นอย่างชัดเจนถึงจิตใจที่บริสุทธิ์ การมองโลกในแง่ดี ความมีพลัง และความมั่นใจของบุคคล  อย่างไรก็ตาม ความเต็มอิ่มของอารมณ์มักจะพบเห็นได้ในสถานการณ์ที่เต็มไปด้วยความสดใส รักแท้ และความเป็นอิสระจากการการตัดสินของสังคม เธอจึงค่อยๆ สร้างสถานการณ์เหล่านั้นขึ้น กระทั่งถึงจุดที่บุคคลในภาพปลดปล่อยอารมณ์ต่างๆออกมา
เธอผนึกกำลังของรูปแบบงานแบบนามธรรมที่เต็มไปด้วยพลังและความคิดสร้างสรรค์เข้าด้วยกันกับภาพวาดคนเพื่อสร้างความประทับใจแก่ผู้ชม สีสันที่สมบูรณ์ในฉากหลังของภาพแสดงถึงความไม่เกรงกลัวในการแสดงออกของศิลปินและบุคคลในภาพ อีกทั้งยังช่วยให้เห็นถึงพลังงานของพวกเขาที่ส่องประกายออกมาอย่างบริสุทธิ์ ทำให้พวกเราตกตะลึงไปกับอารมณ์ความรู้สึกที่แผ่กระจายออกมาจากภาพวาดของเธอ  ทั้งนี้ ผลงานชุดนี้เป็นส่วนหนึ่งของการค้นหาและเรียนรู้


รับบัตรเข้าชมได้ที่ ศูนย์หนังสือจุฬาฯ สาขาสยามสแควร์ 
และจามจุรีสแควร์
สมาคมนิสิตเก่าจุฬาฯ และศูนย์สื่อสารองค์กรจุฬาฯ 
ตั้งแต่วันที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๕๘