วันพฤหัสบดีที่ 14 พฤษภาคม พ.ศ. 2558รายละเอียดนิทรรศการ
ตามที่สถานเอกอัครราชทูตอินเดียประจำประเทศไทยและศูนย์วัฒนธรรมอินเดียประจำประเทศไทยร่วมกับสำนักบริหารศิลปวัฒนธรรม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและศูนย์อินเดียศึกษาแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้จัดนิทรรศการภาพถ่ายฝีพระหัตถ์ในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี        
"INDIA THROUGH THE LENS OF HRH PRINCESS MAHA CHAKRI SIRINDHORN" เพื่อเฉลิมฉลองเพื่อเทิดพระเกียรติและถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
เนื่องจากประเทศอินเดียเป็นอีกประเทศหนึ่งที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี สนพระราชหฤทัยมาตลอด ทรงศึกษาอินเดียอย่างรอบด้าน ทั้งภาษาบาลีสันสกฤต วรรณคดี ปรัชญา ศาสนา ตลอดจนสังคมอินเดียสมัยใหม่ ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา ได้เสด็จพระราชดำเนินเยือนประเทศอินเดียหลายครั้ง มีพระราชปฏิสันถารกับประมุขอินเดียและบุคคลสำคัญหลายท่าน และทรงเยือนสถานที่สำคัญหลายแห่งทั่วประเทศ จึงกล่าวได้ว่าพระองค์ทรงเป็นผู้รอบรู้เกี่ยวกับอินเดียอย่างยิ่งผู้หนึ่ง นอกจากนี้พระองค์ยังทรงอุปถัมภ์ชุมชนชาวอินเดียและชาวไทยเชื้อสายอินเดียในประเทศไทย ทรงทะนุบำรุงศาสนาและองค์กรต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับชาวอินเดีย และยังมีพระราชดำริที่จะพัฒนาองค์ความรู้เกี่ยวกับอินเดียศึกษาในประเทศไทยด้วย
       นิทรรศการครั้งนี้ จะจัดขึ้นระหว่างวันที่ ๑๖ – ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๕๘ โดยจะมีพิธีเปิดนิทรรศการในวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๘ เวลา ๑๘.๐๐น. ณ ห้องนิทรรศการหมุนเวียน ชั้น ๑ พิพิธภัณฑ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิด

(เฉพาะนิทรรศการครั้งนี้ พิพิธภัณฑ์มหาวิทยาลัยจะเปิดให้บริการวันจันทร์ ถึง วันเสาร์ เวลา 9.00 - 17.00น. ปิดวันอาทิตย์)นิทรรศการ                                  “เรา…….ต่าง เดินทาง” (Differrent  /Pathway)
ศิลปิน                                        ชัยณรงค์ (จานย์สีน้ำ)  โภชาธาร (Chainarong <Jarnseenam>  Phochathan)
ลักษณะงาน                                 จิตรกรรม
ระยะเวลาที่จัดแสดง                      22 มิถุนายน 2558 – 16 กรกฎาคม 2558
ห้องนิทรรศการ                             ห้องนิทรรศการชั้น 2

แนวความคิด
ทุกสรรพสิ่ง เคลื่อนไหว ตามทางแห่งวิถีตนในทางโคจร หากฝันคล้ายเรือน้อยลอยไหล บางลำว่างเปล่า บางครั้งเปี่ยมล้นพลัง และบางคราอ่อนแรงผ่อนพัก บนทางโคจร ดี ร้าย เราต่างสัมพันธ์ เอื้อเกื้อกูล  เป็นดั่งกันและกัน ตราบที่เรา ต่าง.เดินทาง
                                                                                                จานย์สีน้ำ
                                                   ยี่สิบเก้า/มีนาคม/สองพันห้าร้อยห้าสิบแปด


เปิดให้เข้าชมทุกวัน   จันทร์  ศุกร์  เวลา 10.00  19.00น. 
                                                                       เสาร์,อาทิตย์ และวันหยุดราชการ เวลา 12.00  18.00น.
ปิดให้บริการในเทศกาลวันปีใหม่และวันสงกรานต์