วันพุธที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2557หอศิลป์จามจุรี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ข่าวประชาสัมพันธ์

นิทรรศการ                                          Proof
ศิลปิน                                                  กลุ่มปรู๊ฟ (Proof)
วิทยา ผุดผ่อง( Witaya Put-pong)
                                             ชญานิษฐ์ ม่วงไทย (ChayanichMuangthai)
                                             พรยมล สุทธัง (Pronyamal Sutthang)
ลักษณะงาน                                        ภาพพิมพ์
ระยะเวลาที่จัดแสดง                    22 สิงหาคม – 7 กันยายน 2557
พิธีเปิดนิทรรศการ                       2 กันยายน 2557 เวลา 18.00น.  
ห้องนิทรรศการ                           ห้องนิทรรศการชั้น 1 ห้อง2
ติดต่อศิลปิน                               0876977028 ชญานิษฐ์
แนวความคิด
กลุ่ม proof นั้น เป็นการรวมตัวกันของศิลปินภาพพิมพ์สามคน ได้แก่ วิทยา ผุดผ่อง /  ชญานิษฐ์ ม่วงไทย และ พรยมล สุทธัง โดยมีจุดร่วมทางอุดมการณ์หลัก ที่พยายามมุ่งหา วิธีการสร้างสรรค์ให้แตกต่างไปจากธรรมเนียมนิยมความเป็นกระบวนการผลิตซ้ำเพื่อหา ความเป็นไปได้ในการสร้างสรรค์ใหม่ๆ จากวิธีการเดิมของกระบวนการภาพพิมพ์
เปิดให้เข้าชมทุกวัน   จันทร์ ศุกร์  เวลา 10.00 19.00น. 

                                                                    เสาร์,อาทิตย์ และวันหยุดราชการ เวลา 12.00 18.00น.