วันจันทร์ที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2557


จดหมายข่าว
รายการฟังดนตรีที่จุฬาฯ         

สำนักบริหารศิลปวัฒนธรรม เสนอรายการ “ฟังดนตรีที่จุฬาฯ” เป็นรายการแสดงดนตรีที่จัดเป็นประจำทุกวันศุกร์สัปดาห์ที่สามของเดือน โดยมุ่งเน้นคัดสรรดนตรีอันทรงคุณค่าและหาฟังได้ยาก ผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันมาแสดงอย่างสม่ำเสมอ

ในวันศุกร์ที่ ๑๘ กรกฎาคม นี้ รายการฟังดนตรีที่จุฬาฯได้รับเกียรติจาก   รศ.ดร.โกวิทย์ ขันธศิริ และสมาคมครูดนตรี(ประเทศไทย)   ร่วมกับนักดนตรีที่มีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักกันอย่างดี     อาทิ  รศ.ปกรณ์ รอดช้างเผื่อน    อาจารย์ปี๊บ คงลายทอง  อาจารย์อรวรรณ บรรจงศิลป์  และอาจารย์ประสิทธิ์ คุ้มทรัพย์ 
นำวงเครื่องสายผสมไวโอลินและเปียโนมาบรรเลงให้รับชมและรับฟังกันหลากหลายเพลง ประกอบด้วยเพลงโหมโรงไอยเรศ ราตรีประดับดาว เถา เขมรพวง เถา ตับภุมริน แขกขาว เถา ตับขงเบ้ง มอญอ้อยอิ่ง เถา และลาวดวงเดือน ออกซุ้มลาวแพน ซึ่งนอกจากจะได้ฟังเสียงนักร้องอาวุโสอย่างอาจารย์สมชาย ทับพร แล้ว ยังจะได้ฟังการขับร้องจากคีตศิลปินรุ่นใหม่เสียงดีอีกหลายท่าน นับเป็นครั้งพิเศษอีกวาระหนึ่งของรายการฟังดนตรีที่จุฬาฯ ซึ่งจะนำความสุขมายังท่านผู้ชม อีกทั้งยังได้ร่วมกันสืบรักษาศิลปวัฒนธรรมด้านดนตรีไทยให้คงอยู่ต่อไปอีกด้วย โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น


วันพฤหัสบดีที่ 26 มิถุนายน พ.ศ. 2557


โหมโรงมหาจุฬาลงกรณ์ 
บรรเลงโดยวงปี่พาทย์ดึกดำบรรพ์
ปรับวงโดย อาจารย์บุญช่วย โสวัตร ผู้เชี่ยวชาญดนตรีไทย จุฬาฯ


คลิปวีดิทัศน์แนะนำพิพิธภัณฑ์ในจุฬาฯ

จัดทำโดย

สำนักบริหารศิลปวัฒนธรรม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย


นิทรรศการ                                           แบ่งปัน เวลา รัก (Share Time Love)
ศิลปิน                                                    นาวิน ตันธนะเดชา (Navin Tantanadaecha)
                                                                พรพรรณ สุทัศน์ (Pornpan Sutas)
ลักษณะงาน                                          จิตรกรรมสีน้ำ และเซรามิก
ระยะเวลาที่จัดแสดง                    9 - 24 กรกฎาคม 2557
พิธีเปิดนิทรรศการ                      9 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 เวลา  18.00 น.
คุณหญิงชดช้อย โสภณพนิช  ประธานในพิธีเปิด
ห้องนิทรรศการ                         ห้องนิทรรศการชั้น 1 ห้อง1
ติดต่อศิลปิน                              086-0299122
แนวความคิด
ณ จุดหนึ่งที่ห้วงเวลาของคนสองคนมาทับซ้อนกัน
เป็นจุดเริ่มต้นของการแบ่งปันมุมมองแห่งความรัก และร่วมกันสร้างสื่อบางสิ่งบางอย่าง
เพื่อสื่อสารและแบ่งปันประสบการณ์แห่งความรักเหล่านั้
สู่ห้วงเวลาของผู้คนอื่นๆ เหมือนกับวงน้ำที่ไปสะกิดให้เกิด แง่คิด แรงบันดาลใจ ความรู้สึก
ที่เกี่ยวข้องกับการดูแลรักษาและจัดการกับความรักที่พวกเขามี
ในเวลาที่เหมาะสมก่อนที่มันจะสายเกินไป

โดยมุมมองของ พรพรรณ สุทัศน์ บอกเล่าถึงการที่
คนเราเมื่อรักสิ่งใดแล้วก็มักเอาใจไปผูกกับสิ่งนั้น ยิ่งรักมากก็ยิ่งผูกแน่นมาก
ถึงจะสูญเสียสิ่งนั้นไปแล้วก็ยังติดกับความรักนั้น
นานวันเข้ากลับกลายเป็นดั่งการกักขังตนเองไว้กับความรู้สึกเหล่านั้น
สุดท้ายแล้วมันก็อยู่ที่เราเลือกว่าจะมีความสุขอยู่ในกรงงามที่สร้างขึ้นมาหรือจะปล่อยใจให้โบยบินอีกครั้ง

ส่วนอีกมุมหนึ่งของ นาวิน ตันธนะเดชา ได้นำเสนอถึง
การได้สัมผัสดอกไม้ทำให้นึกถึงความอบอุ่นจากความรักระหว่างคนใกล้ชิด
ซึ่งเป็นสิ่งสวยงามและคอยเตือนใจให้ดูแลเอาใจใส่อย่างสม่ำเสมอ
ดังเช่นพันธุ์ไม้ที่ได้รับการดูแลเอาใจใส่เป็นอย่างดี จะเจริญเติบโตและเบิกบานอย่างงดงาม
วันจันทร์ที่ 16 มิถุนายน พ.ศ. 2557

นิทรรศการ                                           ความฝันในยามตื่น   (Fancy)
ศิลปิน                                                    วฤทธิ ไพศาลจิรศักดิ์   (Waritti Paisarnjirasak)
ลักษณะงาน                                          จิตรกรรม
ระยะเวลาที่จัดแสดง                    4 - 18 สิงหาคม 2557
พิธีเปิดนิทรรศการ                      4 สิงหาคม 2557 เวลา 17.00 น   
ห้องนิทรรศการ                         ห้องนิทรรศการชั้น ห้อง2
ติดต่อศิลปิน                              092-4923914
แนวความคิด
         หากความฝันคือความคิดในยามหลับ ความคิดก็อาจเปรียบได้ว่าคือความฝันในยามตื่นเช่นกัน คนเราต่างติดหลงอยู่ในความคิดความอยาก   มีใครบ้างที่สามารถตอบตนของตนได้ว่าเราเป็นคนกระทำการใช้ความคิดอยู่ หรือ ความคิดกระทำการใช้เรากันแน่ ?
        คนเราคิดไปแล้วก็หัวเราะ คิดไปแล้วก็ร้องไห้ คิดแล้วเป็นสุข เป็นทุกข์ คิดแล้วอยาก คิดแล้วไม่อยาก คิดไปในอดีตบ้าง ปัจจุบันบ้าง อนาคตบ้าง คิดเป็นสาระและไม่เป็นสาระ คิดเป็นกุศลบ้างอกุศลบ้าง จนในบางครั้งข้าพเจ้ากลับรู้สึกว่าบางทีหากเราขาดสติ ความคิดเสียอีกที่เป็นตัวควบคุมการกระทำของคนเราให้ทำตามสิ่งที่คิดนั้นๆ เหมือนคนที่ตกเป็นทาสแล้วไม่รู้ว่าเป็นทาส หลงอยู่กับความคิดฝัน จนกระทั่งมีความรู้สึกว่า สิ่งที่คิดนั้นเป็นตัวตนของเรา เราคือสิ่งที่เราคิดนั้น สิ่งที่คิดนั้นเราเป็นเจ้าของ แล้วกระทำตามความคิดโดยมิได้ไตร่ตรองถึงผลดีผลเสียที่จะติดตามมา
         ข้าพเจ้ามิได้มีความเห็นว่าความคิดคือตัวการร้ายหรือเป็นภัยแต่โดยถ่ายเดียว เพราะ ความคิดที่ดีงามและสร้างสรรค์นั้นมีอยู่ และเรายังคงต้องอยู่คู่ความคิดไปตลอดจนกว่าเราจะสิ้นอายุไข หากแต่ต้องการ ให้หันมามีสติระลึกรู้และตระหนักว่า ความคิดก็คือความคิดหาได้มีตัวตนไม่  และอย่านำสิ่งที่คิดนั้นมาเป็นอารมณ์จนเหนือ เหตุและผล ในการดำรงชีวิต

วันจันทร์ที่ 9 มิถุนายน พ.ศ. 2557


                      

http://www.dharma-centre.chula.ac.th/      ธรรมสถานจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ริเริ่มและจัดตั้งครั้งแรกโดยฝ่ายบริหารจุฬาฯ เพื่อให้มีหน่วยงานที่เป็นรูปธรรมในภารกิจทำนุบำรุงด้านศาสนา  ตลอดจนมุ่งหวังให้เป็นศูนย์กิจกรรมทางศาสนาของมหาวิทยาลัย (ไม่จำกัดศาสนา) เป็นแหล่งจรรโลงจิตใจ ส่งเสริมและผดุงไว้ซึ่งการศึกษาและปฏิบัติทางศาสนธรรมชี้นำแนวทางชีวิตที่สงบ สร้างคุณค่าและคุณภาพในชีวิตตลอดจนเป็นสถานที่ประกอบพิธีกรรมทางศาสนาและประเพณี ซึ่งทั้งหมดนี้จะตอบสนองปณิธานในอันจะเสริมสร้างให้ชาวมหาวิทยาลัยเป็นผู้สมบูรณ์พร้อมทั้งความรู้และคุณธรรม โดยได้เริ่มวางแผนกำหนดพื้นที่และก่อสร้าง

 อาคารธรรมสถาน ตั้งแต่ปี พ.ศ.2518 เป็นต้นมา และสร้างอาคารสำเร็จเมื่อปี พ.ศ. 2522 ได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารชุดแรกเมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2522 ได้เริ่มจัดกิจกรรมครั้งแรกด้วยการจัดอภิปรายเรื่อง “ศาสนาคือทางเลือกสุดท้ายของมนุษย์” เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2522  และเมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2523 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้เสด็จมาทรงเปิดอาคารเพื่อเริ่มกิจการธรรมสถานฯ อย่างเป็นทางการ ตัวอาคารธรรมสถานก่อสร้างด้วยงบประมาณจากเงินทุนซึ่ง ฯพณฯ ศรีสุภาส จันทรโบส ได้บริจาคไว้ เมื่อ พ.ศ.2488 โดยมีวัตถุประสงค์ให้จุฬาฯ นำไปก่อสร้างถาวรวัตถุเพื่อเป็นที่ระลึกในสัมพันธไมตรีอันดีระหว่างประเทศไทยกับอินเดีย สมทบกับเงินผลประโยชน์ของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ดังนั้น   ตัวอาคารธรรมสถานจึงเป็นประดุจอนุสาวรีย์ แต่เป็นอนุสาวรีย์ที่มีชีวิต ที่ภายในสามารถเคลื่อนไหวและร่วมสร้างสรรค์คุณค่าความดีงามแก่สังคมได้

สวัสดิ์.jpg

อาจารย์สวัสดิ์  จงกล  
ผู้เชี่ยวชาญด้านเอกสารประวัติจุฬาฯ

สุนันท์.jpg
รองศาสตราจารย์ ดร.สุนันท์  อัญชลีนุกูล
ผู้จัดการระบบประกันคุณภาพ
ชลทิชา.jpg
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชลทิชา  สุทธินิรันดร์กุล
ผู้เชี่ยวชาญด้านจดหมายเหตุ

photo.jpg
นางสาวพิมพ์พิศา  กำเนิดจิรมณี
ผู้อำนวยการหอประวัติจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

นางวลัยพร  โกศัลวัฒน์.jpg
นางวลัยพร  โกศัลวัฒน์
นักเอกสารสนเทศ 6


รูปถ่าย.jpg

นางสาวศศิพิมพ์   จิระศักดิ์
บรรณารักษ์  P7


นางอัจฉรา  สิทธิพันธ์.jpg
นางอัจฉรา  สิทธิพันธ์
ผู้ปฏิบัติงานบริหาร 5


นางแววดาว  เสาวลักษณ์.jpg
นางแววดาว  เสาวลักษณ์
ผู้ปฏิบัติงานบริหาร 5


มน.jpg
นางมนฤทัย  ศิิริพูล
พนักงานสถานที่

IMG_0025.jpg
นางสาวนัฏกร  เสาวลักษณ์ 
                                        พนักงานมหาวิทยาลัย P9 (ผู้ช่วยธุรการ)

อาคารจักรพงษ์ปิดปรับปรุงคาดว่าจะแล้วเสร็จสมบูรณ์ต้นปีพ.ศ.๒๕๕๘
สามารถติดต่อหอประวัติได้ที่ อาคารบรมราชกุมารี ชั้น ๑๕

นิทรรศการ                                            ฉันพูดถึงเขา เป็นความจริงหรือการหลอกลวง 
                                                 (I SAID TO YOU)
ศิลปิน                                                    ปรัชญ์ พิมานแมน (PRACH  PIMARNMAN)
ลักษณะงาน                                            ศิลปะสื่อผสม
ระยะเวลาที่จัดแสดง                         24 กรกฎาคม 2557 -  5 สิงหาคม 2557
พิธีเปิดนิทรรศการ                            24 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 เวลา  18.00 น.
ห้องนิทรรศการ                               ห้องนิทรรศการชั้น 2
ติดต่อศิลปิน                                   081-9519577
แนวความคิด
นิทรรศการผลงานศิลปะสื่อผสม “ ฉันพูดถึงเขา เป็นความจริงหรือการหลอกลวง
 การแสดงนิทรรศการเดี่ยวครั้งแรกของศิลปิน ปรัชญ์ พิมานแมน ผู้สร้างสรรค์ผลงานศิลปะในรูป แบบผลงานจิตรกรรม ประติมากรรม ภาพพิมพ์ และ วาดเส้น  จำนวน 2 ชุดผลงาน โดยนำเสนอ เรื่องราวผ่านความคิด สู่เนื้อหาและสัญลักษณ์ของรูปทรง เพื่อสื่อความหมายในเชิงความรู้สึก เป็นแรงกระตุ้นที่ตอบสนองให้ผู้สร้างสรรค์ค้นหาแรงดลใจ จากประสบการณ์ใกล้ตัว โดยนำเนื้อหา เรื่องราวจากความจริงในเหตุการณ์ที่ผู้สร้างสรรค์ได้ประสบพบเจอ และเกิดคำถามระหว่างผู้ที่ถูก กระทำกับผู้กระทำ ที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ในพื้นที่จังหวัด ปัตตานี ยะลา และนราธิวาส สื่อความหมายจากความรุนแรงในสถานการณ์ที่ผู้คนต่างได้รับผลกระทบจากสื่อข่าวสารผ่านคำ บอกเล่าจากความจริงที่อาจบิดเบือนผ่านกระแสเรื่องเล่าของคนที่ได้ชื่อว่า ผู้ปกป้อง”  แต่สุด ท้ายทุกอย่างกลับกลายเป็น เหยื่อล่อ” ของอำนาจที่ไม่มีผู้ใดสามารถรับรู้ได้
ฉันพูดถึงเขาเป็นความจริงหรือการหลอกลวง ชื่อนิทรรศการผลงานศิลปะที่ศิลปินต้องการสะท้อน ผ่านรูปทรงสัญลักษณ์ในลักษณะ รูปทรงของบ้านและทัศนธาตุที่ผสมผสานความประสานกลมกลืน ภายใต้ความขัดแย้งทางความ รู้สึก ในกระบวนการทางเทคนิค ที่เกิดจากพื้นผิว ร่องรอยที่แสงดออกถึงความรุนแรง ดั่งความรู้สึก ถึงผลกระทบภายในที่ผู้สร้างสรรค์ได้รับจากถิ่นกำเนิดของตนเอง นราธิวาส คือ บ้านเกิดที่ผู้สร้าง สรรค์เคยอาศัยอยู่อย่างสงบและสันติสุข ในขณะที่ปัจจุบันความรู้สึกนั้น เหลือเพียงร่องรอยของ ความทรงจำที่ไม่อาจย้อนคืนกลับมา บ้านคือสถานที่ให้ความอบอุ่น คือสถานที่ปลอดภัยของคนใน ครอบครัว แต่ในปัจจุบันในพื้นที่ ที่เรียกว่า บ้าน กลับไม่ปลอดภัย
การรวบรวมชุดผลงานการจัดแสดงในนิทรรศการครั้งนี้ผ่านการนำเสนอผลงานในรูปแบบ การจัดวาง” ผลงานศิลปะสื่อผสมชุดบันทึกจากความทรงจำ การนำเสนอผลงานภาพพิมพ์และ การวาดเส้นสร้างสรรค์  ที่ถ่ายทอดเรื่องราวผ่านการจดบันทึก สถานการณ์ความรุนแรงในแต่ละวัน ในช่วงเวลาจากความรู้สึกอย่างฉับพลัน จากการวาดเส้นด้วยปากกาสู่กระบวนการภาพพิมพ์ที่ผสม ผสาน เทคนิคร่องรอย จากพื้นผิวของสีน้ำ การประสานเชื่อมโยงเอกภาพทางความคิดในชุดผลงาน สร้างสรรค์
การจัดสรรพื้นที่ในความทรงจำในชื่อ ชุดผลงาน พื้นที่ว่างระหว่างความทรงจำ” ในรูปแบบ ผลงานประติมากรรม และผลงานจิตรกรรมวัสดุผสม สื่อรูปทรงสัญลักษณ์ของบ้าน และ ลวดลาย ท้องถิ่น โครงสร้างของเส้นการก่อตัวกันของทัศนธาตุ ที่ได้รับแรงบันดาลใจจาก แบบแม่พิมพ์ ของลายผ้า ลวดลายพฤกษาความประสานจังหวะของรูปทรง สัมพันธภาพทางความ รู้สึกเปรียบเสมือนการต่อเติมลมหายใจของการดำรงวิถีชีวิตของคนในพื้นที่ สถานที่แห่งความ สมบูรณ์ในชีวิตรากเง้าจากวัฒนธรรม ถิ่นฐานชาติพันธุ์ของผู้สร้างสรรค์ ในจิตวิญญาณแก่นแท้ของ ความรู้สึก เสมือนการรู้จักตัวตนในการทำงานศิลปะอย่างแท้จริงจดหมายข่าว
รายการฟังดนตรีที่จุฬาฯ
                       
         สำนักบริหารงานศิลปวัฒนธรรม จัดรายการแสดงดนตรี “ฟังดนตรีที่จุฬาฯ” เพื่อประชาคมจุฬาและผู้สนใจทั่วไปที่รักในเสียงดนตรี โดยจัดแสดงเป็นประจำทุกวันศุกร์สัปดาห์ที่สามของเดือน ซึ่งจะมีดนตรีไทยและดนตรีนาฏศิลป์อื่นๆที่เกี่ยวข้องผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันมาแสดง สร้างบรรยากาศทางศิลปวัฒนธรรมทางด้านดนตรีขึ้นในมหาวิทยาลัย
ในวันศุกร์ที่ 20 มิถุนายน นี้ จะเป็นรายการ "เพลินเพลงภิรมย์" การบรรเลงและขับร้องบทเพลงไทยสากลร่วมสมัย และเพลงประกอบละครที่เป็นที่รู้จักและมีชื่อเสียง ขับร้องเดี่ยวและหมู่โดย คณะนักร้องประสานเสียง( Chulalongkorn University Concert Choir) บรรเลงโดยเปียโน และวง Chamber Music ขนาดกลาง  ซึ่งเป็นการเปลี่ยนแนวการขับร้องจากเพลงคลาสิกตะวันตก ที่คณะนักร้อง เพิ่งได้รับรางวัลเหรียญทองจากการประกวดที่ประเทศอิตาลี เมื่อเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมา
"เพลินเพลงภิรมย์"   จะขับขานบทเพลง ในหลวงของแผ่นดิน น้ำจากพระทัย รอยยิ้มของพ่อ ทรงพระเจริญ แผ่นดินทอง รูปที่มีทุกบ้าน พ่อ ตามรอยพ่อ ชีพจรลงเท้า  ดอกไม้ของชาติ     ศรีนวล  รัก จันทร์  จันทร์ของเธอ   ใจเอย  ฉันจะฝันถึงเธอ  สายธารสู่ดวงดาว  ราตรี และลมเหนือลมหนาวซึ่งทั้งหมดนี้คงจะสร้างความรื่นรมย์แก่ผู้สนใจเข้าชมได้เป็นอย่างดี  โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น


  วันศุกร์ที่ 20 มิถุนายน 2557 เวลา 18.00 น.
  ณ หอแสดงดนตรี อาคารศิลปวัฒนธรรม
  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
     ติดต่อสอบถาม โทร 02-2183634-5  สำนักบริหารศิลปวัฒนธรรม