วันพฤหัสบดีที่ 19 ธันวาคม พ.ศ. 2556ประมวลภาพงานวันพระราชชายาเจ้าดารารัศมี
9 ธันวาคม 2556

หอศิลป์จามจุรี  สำนักบริหารศิลปวัฒนธรรม
ข่าวประชาสัมพันธ์

นิทรรศการ                                           “แสง และ ชีวิต (Light and life)
ศิลปิน                                                    พิชิต ไปแดน(Pichit Paidan)
ลักษณะงาน                                          จิตรกรรมสีน้ำ
ระยะเวลาที่จัดแสดง                    26  ธันวาคม  2556   - 14 มกราคม 2557
พิธีเปิดนิทรรศการ                      26 ธันวาคม 2556 เวลา 18.00น.
ห้องนิทรรศการ                         ห้องนิทรรศการชั้น 1 ห้อง 2
ติดต่อศิลปิน                              083-5658110
แนวความคิด     
การแสดงงานจิตรกรรมครั้งนี้เป็นการแสดงงานเดี่ยวครั้งแรก ได้รวบรวมผลงานมาเพื่อจัดแสดงประมาณ 50 ชิ้น โดยผลงานส่วนใหญ่เป็นงานจิตรกรรม ซึ่งแสดงถึงบรรยากาศของแสง ความรัก ความอบอุ่นของชีวิต วิถีชีวิต ที่อยู่ร่วมกันด้วยความสงบสุขบนผืนแผ่นดินนี้  แสงเป็นความหวังของชีวิต  ซึ่งแทนความหมายของความสงบสุข  อยู่ร่วมกันได้แม้มีความแตกต่าง หวังว่าแสดงงานจิตรกรรมครั้งนี้จะส่วนหนึ่งของบรรยากาศแห่งความรัก ความอบอุ่นให้กับประเทศของเรา
The painting was first solo exhibition . A collection to show about 50 pieces of artworks , mostly paintings . It represents the atmosphere of love and warmth life, lifestyle, Live together in peace  on  this country. Light is the hope of life Which represents the meaning of peace. Live together despite differences . Hopefully this painting will be part the atmosphere love and warmth to our country.
 เปิดให้เข้าชมทุกวัน   จันทร์ ศุกร์  เวลา 10.00 19.00น. 
                                                                       เสาร์,อาทิตย์ และวันหยุดราชการ เวลา 12.00 18.00น.
ปิดให้บริการในเทศกาลวันปีใหม่และวันสงกรานต์


วันพฤหัสบดีที่ 12 ธันวาคม พ.ศ. 2556


สำนักบริหารศิลปวัฒนธรรม จัดรายการแสดงดนตรี “ฟังดนตรีที่จุฬาฯ” เพื่อประชาคมจุฬาและประชาชนผู้สนใจโดยทั่วไปที่รักในเสียงดนตรี โดยจัดแสดงเป็นประจำทุกวันศุกร์สัปดาห์ที่สามของเดือน ซึ่งจะมีดนตรีไทยและดนตรีหรือนาฏศิลป์อื่นๆที่เกี่ยวข้องผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันมาแสดง สร้างบรรยากาศและเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมและเป็นศูนย์กลางการแสดงดนตรีหลากหลายประเภทขึ้นในมหาวิทยาลัย
            ในวันศุกร์ที่20 ธันวาคม 2556 นี้      จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยยินดีที่จะเสนอรายการบรรเลงที่ชื่อว่าศรีศิลป์ วรรณกรรม เลิศล้ำ จำนรรจาจากวงดุริยางค์สากลวิทยาลัยนาฎศิลป(The College of Dramatic Arts Symphony Orchestra ) สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ กระทรวงวัฒนธรรม  ซึ่งจะบรรเลงบทเพลงทรงคุณค่าเป็นที่รู้จักกันแพร่หลาย และบางเพลงก็ยังหมายถึงการอวยชัยให้พร เพื่อให้ประเทศไทยที่มีความเจริญรุ่งเรือง และที่น่าสนใจคือในครั้งนี้ถึงแม้จะบรรเลงด้วยวงดนตรีตะวันตก แต่จะบรรเลงและขับร้องเพลงไทยทั้งหมด ประกอบด้วย   เพลงวา  เพลงกฤษฏาภินิหาร เพลงแขกเชิญเจ้า เพลงลาวเจริญศรี เพลงล่องแม่ปิง การแสดงระบำชุดฟ้อนสาวไหม การแสดงระบำชุดนกสามหมู่ เป็นระบำชุดหนึ่งที่อยู่ในละครเรื่องอานุภาพแห่งความเสียสละ การแสดงระบำชุดพม่ารำขวาน เพลงเขมรไทรโยค เพลงศรีอยุธยา เป็นเพลงประวัติศาสตร์ที่เก่าแก่ที่สุดเท่าที่มีหลักฐานบันทึกไว้ เพลงต้นวรเชษฐ์ และเพลงลาวดวงเดือน
จึงขอเชิญผู้สนใจเข้าชมได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น

  วันศุกร์ที่ 20 ธันวาคม 2556 เวลา18.00น.
  ณ หอแสดงดนตรี อาคารศิลปวัฒนธรรม
  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
    ติดต่อสอบถาม โทร 02-2183634-5  สำนักบริหารศิลปวัฒนธรรม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 
 


           


วันจันทร์ที่ 2 ธันวาคม พ.ศ. 2556

งดรายการแสดงดนตรีและนาฏศิลป์จุฬาวาทิต ศุกร์ที่๖ ธันวาคม ๒๕๕๖

เนื่องจากสถานการณ์ความไม่สงบที่เกิดขึ้นอยู่ในขณะนี้ อาจกระทบต่อความปลอดภัยและการเดินทางของผู้แสดงและผู้มาชมการแสดงดนตรี รายการจุฬาวาทิต ในวันศุกร์ที่ ๖ ธันวาคม ๒๕๕๖ นี้ จึงของดการแสดงในรายการดังกล่าวไปก่อน จนกว่าสถานการณ์จะเข้าสู่ภาวะปกติ สำนักบริหารศิลปวัฒนธรรม