วันพฤหัสบดีที่ 3 ตุลาคม พ.ศ. 2556


-------------------------------

สำนักบริหารศิลปวัฒนธรรม ร่วมกับสาขาวิชาดุริยางค์ไทย คณะศิลปกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและส่วนงานทางด้านดนตรีและนาฏศิลป์ประจำชาติ กระทรวงวัฒนธรรม กีฬาและการท่องเที่ยว ประเทศเกาหลี  จัดการแสดงดนตรีและนาฏศิลป์เกาหลี เพื่อการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมระหว่างไทย-เกาหลี

การแสดงประกอบด้วย การบรรเลงดนตรีและขับร้อง ชอน-นยอน-มัน-เซ (Cheonnyeonmanse) : บทเพลงที่เป็นที่นิยมในหมู่นักปราชญ์สมัยปลายราชวงศ์โชซอน      ระบำหน้ากาก : ชอ-ยง-มู(Cheoyongmu: Dance of Cheoyong)    อิบชุม(Ipchum) : การร่ายรำเพื่อความบันเทิง บทเพลงอารีรัง(Arirang): บทเพลงพื้นเมืองที่นิยมร้องกันอย่างแพร่หลายจนถือได้ว่าเป็นเพลงที่เป็นตัวแทนของประเทศเกาหลี ดงแนฮักชุม(Dongnaehakchum: Dongnae Crane Dance) : การร่ายรำพื้นเมืองของปูซาน

ซาร-พู-รี(Salpuri: Dance of Exorcism):การร่ายรำขับไล่สิ่งชั่วร้าย  คายากึมพยองชัง(Gayageum Byeongchang):ดนตรีเครื่องสายที่มีชื่อเสียง  ซึงมู(Seungmu: Buddhist Monk Dance): การร่ายรำพื้นเมืองฮันซองจุน และการร่ายรำแบบพื้นเมือง: ฮัน-รยัง-มู(Hallyangmu: Hallyang Dance) รวมทั้งการแสดงดนตรีและนาฏศิลป์เพื่อแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม จากคณะศิลปกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

จึงขอเชิญผู้สนใจเข้าชมได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น

 


 
จดหมายข่าว
 
            สำนักบริหารศิลปวัฒนธรรมจุฬาฯ เสนอรายการฟังดนตรีที่จุฬาฯ เป็นรายการแสดงดนตรีทุกวันศุกร์สัปดาห์ที่สามของทุกเดือน เพื่อเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมของไทยสู่ประชาคมจุฬาและผู้สนใจโดยทั่วไปซึ่งจัดแสดงทั้งดนตรีไทยแบบแผน และดนตรีไทยร่วมสมัย ที่หลากหลาย ผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันมาแสดงอย่างสม่ำเสมอ
รายการฟังดนตรีที่จุฬาฯ วันศุกร์ที่๑๘ ตุลาคม ๒๕๕๖ นี้ จะเป็นรายการ “ดนตรีสารพัดนึก” รายการแสดงดนตรีทั้งแบบไทยและแบบไทยร่วมสมัย ในความควบคุมรวมทั้งประพันธ์และเรียบเรียงโดย ร้อยเอกสมนึก แสงอรุณ นิสิตเก่าของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ซึ่งมีการผสมผสานการบรรเลงอย่างหลากหลาย ทั้งการเดี่ยวเครื่องเป่าไทย สากล สารพัดแนว สารพัดเครื่องดนตรี ในนามวงโจงกระเบน วงสไบ ที่มีชื่อเสียง จัดการแสดงและออกรายการโทรทัศน์มาแล้วหลายครั้ง เพลงที่บรรเลงในครั้งนี้ เช่น เดี่ยวปีในหมู่เพลงอาเฮีย เดี่ยวขลุ่ยหมู่เพลงสุรินทราหู  เพลงแสงอรุณ เพลงมอญดูดาว เพลงสาวดนตรีไทย และเพลงเพียงนางประพันธ์เนื้อร้องและทำนอง โดย พลเอกเปรม ติณสูลานนท์ นอกจากนี้ยังมีการเดี่ยวปี่ใน เดี่ยวขลุ่ยกับเครื่องเป่า(ดนตรีสากล) เพลงพม่าเขว และเพลงคุณพระช่วย เดี่ยวคลาริเนท เพลงกราวใน ปี่ชวาเพลงสระหม่า กลองยาว และ วงเครื่องสายฝรั่งผสมเครื่องดนตรีไทย ในเพลงละโว้ ทั้งหมดล้วนแปลกใหม่ น่าสนใจและไพเราะน่าฟังอย่างยิ่ง
ขอเชิญพบกับ”ดนตรีสารพัดนึก”ในรายการฟังดนตรีที่จุฬาฯ