วันจันทร์ที่ 26 มกราคม พ.ศ. 2558

นิทรรศการ                      “เสน่ห์ธรรมชาติ เสน่ห์ปทุมมา เสน่หาเวียงพิงค์ 2558”
(The Nature Lanna the Charm of The North…The Northern Sensation)
ศิลปิน                                        เจ สุรเสน (N. Jay)
ลักษณะงาน                                 สีอะคลีลิคบนผ้าใบ
ระยะเวลาที่จัดแสดง                      14 กุมภาพันธ์ 2558 – 12 มีนาคม 2558
ห้องนิทรรศการ                             ห้องนิทรรศการชั้น 1 ห้อง1
ติดต่อศิลปิน                                081-4544056

วันพฤหัสบดีที่ 15 มกราคม พ.ศ. 2558


นิทรรศการ"หัตถกรรมพื้นเมืองอันวิจิตรงดงามแห่งภูมิภาคโทโฮขุ จากประเทศญี่ปุ่น"
สถานที่:   ห้องนิทรรศสถาน อาคารศิลปวัฒนธรรม สำนักบริหารศิลปวัฒนธรรม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยวัน/เวลา:  วันศุกร์ที่ 16 มกราคม – วันศุกร์ที่ 27 กุมภาพันธ์ 2558
              ระหว่างเวลา 9.00 – 17.00 น. (หยุดวันเสาร์อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์)
พิธีเปิด:     วันศุกร์ที่ 16 มกราคม 2558 เวลา 17.00 น.