วันพุธที่ 19 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

จุฬาฯ พาเพลิน ลีลาไทยในบทเพลง


Concert Choir


รายการแสดงดนตรีเดือนพฤศจิกายน ณ จตุรัสดนตรี ชั้น6 อาคารจามจุรี9 จุฬาฯ