วันอาทิตย์ที่ 20 เมษายน พ.ศ. 2557
จุฬาฯโดยพิพิธภัณฑ์พระตำหนักดาราภิรมย์
ร่วมกับจังหวัดเชียงใหม่ เจ้านายฝ่ายเหนือและหน่วยงาน 
สถาบันการศึกษาต่างๆ
จัดพิธีดำหัวกู่เจ้าหลวงเชียงใหม่
๑๗ เมษายน ๒๕๕๗